Medlemskap

Svenska Kennelklubben, SKK, administrerar medlemskapet för vår räkning. 
Sedan november 2015 kan man anmäla och betala sitt medlemskap på SKK:s hemsida. https://hundar.skk.se/medlemsguiden/
Du kan även kontakta SKK på telefon 08-795 30 50 eller mejla medlem@skk.se. Ange att Du önskar bli medlem i Svenska Terrierklubben, ange namn och adress, så kommer ett inbetalningskort på posten. Du kommer automatiskt placeras i Öntek om Du bor i vårt område, dvs norr!

  • Provmedlemskap (för ny medlem första året): 150 kr
  • Terrierjuniorerna 13 – 25 år: 150 kr (första året 100 kr)
  • Enskild medlem: 290 kr
  • Familjemedlem: 90 kr
  • Medlem bosatt utomlands: 350 Kr

Medlemskapet är rullande, d.v.s man är medlem ett år framåt från den månad man betalar in avgiften.