Aktiviteter

Ring- och Utställningsträning

Inför sommarens utställningar tänker vi arrangera ring- och utställningsträningar för våra medlemmar.

Robertsfors
Alla medlemmar i terrierklubben är välkomna att medverka, icke medlemmar får anmäla i mån av plats.

Plats: Stantors idrottsplats, Robertsfors
Datum: Lördag 21 maj klockan 12.00-13.30
Pris: 75kr (125kr för icke medlemmar)

Anmälan till Frida på fridamdahlberg@gmail.com.
Uppge ditt namn samt hundens namn och ras. Vid anmälan får ni swishnummer . Anmälan är giltig då avgiften är betald.

Vid för få anmälda, ställs kursen in med återbetalning.



Luleå
Samarbete med instruktör Ann Hjort och Rögers hundtjänst i Luleå
Plats: Rögers hundtjänst Bergnäset, Luleå
Datum: 14/5 kl 12.00-14.00 och 15/5 kl 16.00-18.00 samt
21/5 och 22/5 kl 16.00-18.00
Pris: 300kr per helg
Begränsat antal
Anmälan till vår mejl: norraterrierklubben@admin
Ange deltagarens namn, kursdatum, mobilnummer, ras och ålder på hund.

Vid anmälan får ni swishnummer för betalning.

Anmälan senast 6/5, som är bindande vid betalning
Vid för få anmälda, ställs kursen in med återbetalning