VIKTIG INFORMATION

Då anmälan till utställningen i Drängsmark den 28/8 blev utlagt på SVTeK:s hemsida var vi i ÖNTek:s styrelse fullt övertygade om att kunna genomföra en hel utställning dvs med rasbedömning och finaler.
Men vartefter tiden gått har covid-19 ökat i Norr-och Västerbotten.

Styrelsen diskuterade att försöka genomföra utställningen i alla fall så coronasäkert som möjligt då det även fanns en risk att tvingas ställa in ALLT.
Därför beslutades det att dela in utställningen i 2 pass och tömma utställningsområdet mellan passen vilket innebar att finalerna fick ställas in. Alla hundar som deltar på denna utställning har som vanligt möjlighet att tävla om Hp, Ck, Cert, BIR, BIM och Championat.
Det är ytterst få som får möjligheten att delta i en final där resultaten dessutom är inofficiella men givetvis en fjäder i hatten.
Styrelsen har skrivit i inbjudan till utställningen att vi reserverar oss för domarändring och ändringar pga Covid-19 så därför friskriver vi oss från ansvar. Om ni har sällskap till utställningen och därmed blir fler än en per/hund får alla komma in på området.
Vår huvudstyrelse, Svenska Terrierklubben stödjer oss i vårt Beslut om våra restriktioner. (se nedan)
MVH Övre Norra Terrierklubben

SvTeKs huvudstyrelse står till fullo bakom ÖnTeKs beslut att genomföra utställningen i omtanke om utställare och funktionärer.
Vi är fortfarande i en pandemi. som enligt de senaste rapporterna väntas öka i smittspridning . Håll avstånd och respektera varandra !
Med vänliga hälsningar Elisabeth Turtle Sekreterare SvTeK