Exteriör Bedömning

Stort tack till alla medverkande på vår Exteriörbedömning lördagen den 12 juni 2021

Vår domare Cindy Pettersson bedömde 26 hundar under dagen, stort tack för en trevlig dag allesammans!