Exteriör Bedömning

Övre Norra Terrierklubben bjuder in till Exteriörbedömning lördagen den 12 juni 2021

Plats: Bergsbyns IP
Domare: Cindy Pettersson

Alla raser i Grupp 3 är välkomna, maxantal anmälda 40 hundar!

Mer info hittar Du här:

Avgift: 500:- betalas till plusgiro 888677-2, märk inbetalningen med hundens registreringsnummer och ras. Om färre än 30 hundar anmäles ställes bedömningen in och då återbetalas hela anmälningsavgiften.
Max antal 40 hundar, därefter stänges anmälan.
I händelse av att bedömningen ställes in p g a för få anmälda hundar betalas hela anmälningsavgiften tillbaka.
Klasser:
Juniorklass/Junior class (9-18 mån)
Unghundsklass/Intermediate class (15-24 mån)
Bruks-/jaktklass/Working class (15 mån-)
Öppen klass/Open class (15 mån-)
Veteranklass/Veteran class (8 år- )

Sista anmälningsdag: 31 maj. OBS! anmälan kan komma att stänga tidigare om maximalt deltagarantal uppnås.

Anmälan är bindande och medlemskap i SKK-organisationen krävs.
OBSERVERA att SKK rekommenderar att exteriörbedömning är för hundar som ska användas i avel eller behöver meriter för jaktprov. Vid övertalig anmälan kommer därför dessa hundar prioriteras.

Anmälan per e-post till: norraterrierklubben@gmail.com
I anmälan anges:
• Hundens registreringsnummer
• Hundens namn enligt registreringsbeviset
• Hundens ras
• Hundens födelsedatum
• Ägarens namn, adress, telefonnummer och mailadress
• Medlemskap i klubb
• Vilken klass du vill anmäla till.
• Ange varför din hund behöver exteriörbedömas: Ska gå i avel under året, behöver för jaktmerit, annan anledning.

Anmälan är ej godkänd utan betalning.

För att vi ska kunna följa rådande restriktioner och hålla avstånd gäller 1 person/hund.

Frågor: Elisabeth Lind: 070-6042172