ÖNTEK

Välkommen till Övre Norra Terrierklubbens hemsida!

Välkomna på officiell utställning på Drängsmarks IP den 28 augusti!

Läs mer under ”Utställning” där hittar Du även onlinekatalogen!
Vi önskar alla hjärtligt välkomna och vi hoppas på att få en härlig dag!

Tryckfelsnisse har varit framme i ringfördelningen
Vänligen notera de korrekta tiderna!

ANG. ÅRSMÖTET 2021

Enligt rekommendationer från SvTek har vi beslutat att skjuta upp årsmötet till 2022.
Samtliga styrelseledamöter sitter kvar och revisorerna har genomfört revision av 2020 utan anmärkning.
Vi räknar med förståelse från Er medlemmar och hoppas komma igång med aktiviteter när pandemin lättar och livet kan återgå till det normala.