ÖNTEK

Välkommen till Övre Norra Terrierklubbens hemsida!

EXTERIÖRBEDÖMNING!

Vi planerar Exteriörbedömning 12 juni!

Läs mer under ”AKTIVITETER”

ANG VÅR UTSTÄLLNING 12/6

Vi har beslutat att ställa in utställningen 12/6 med hänvisning till SKKs rekommendationer gällande Covid-19
Läs mer på SKK
https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/covid19-klubbverksamhet/

ANG ÅRSMÖTET 2021

Enligt rekommendationer från SvTek har vi beslutat att skjuta upp årsmötet till 2022.
Samtliga styrelseledamöter sitter kvar och revisorerna har genomfört revision av 2020 utan anmärkning.
Vi räknar med förståelse från Er medlemmar och hoppas komma igång med aktiviteter när pandemin lättar och livet kan återgå till det normala.